Återupplivning av husdjur

Djurkategori: 
Första hjälpen
Beskrivning: 

Återupplivningsmasker (5 storlekar)

Andningsballonger (3 storlekar)

Samtliga masker är återanvändningsbara efter rengöring

Frakt tilkommer

Pris: 
1 990 kr